Section 1

 

Section 7

Terese Fredenwall

Låtskrivare, Artist och ambassadör för I Trygga Händer

I samband med släppet av Terese femte solo album "Vildmarken"

tog Terese initiativ till uppropet Aldrig. Vildmarken är hennes egen
berättelse om vägen tillbaka från övergrepp och destruktivitet.

Läs mer om bakgrunden till turnén Aldrig genom att klicka här.
Läs mer om albumet "Vildmarken" genom att klicka här.
www.teresefredenwall.com

 

Madeleine Sundell

Barnrättsjurist vid Frälsningsarmén

Hon leder organisationens arbete mot människohandel och särskild ansvar för övergreppsfrågor. Frälsningsarmén arbetar förebyggande mot övergrepp och erbjuder utbildningar kallade "I Trygga Händerför att vuxna skall lära sig identifera, reagera och agera mot övergrepp bland barn och unga.
Madeleine kommer att medverka på Almedalsveckan och Gullbranna Festivalen (GF).

 
Läs mer om materialet I Trygga Händer genom att klicka här.
Mail:

 

Hanna Möllås

Auktoriserad sexolog och driver terapiverksamheten "Livets Under"

Arbetar som terapeut och auktoriserad klinisk sexolog i företaget Livets Under AB. Hon har lång erfarenhet av terapeutisk traumabearbetning kring relationsvåld och sexuella övergrepp.
Hanna kommer att medverka på Gullbrannagården och  Frizon

Läs mer om "Livets Under" genom att klicka här.

 

Nina Rung

Kriminolog och barnrättsexpert.

Nina är kriminolog och expert inom sexuellt våld. Hon är grundare till
Huskurage - en metod för hur fler fås att agera vid oro för hot, våld och övergrepp i nära relation. Metoden används av bostadsbolag, kommuner
och föreningar och är det enda brottsförbyggande verkyget inom området.
Nina kommer att medverka på Almedalsveckan och Gullbranna Festivalen (GF).

Läs mer om Nina Rung genom att klicka här.

Section 3
Section 2

Vad med och visa ditt stöd #aldrig, följ oss på @vigeraldrigupp

Section 6