Om I Trygga Händer:

Frälsningsarméns budskap är att övergrepp är fullständigt oacceptabelt.

I Trygga Händer är Frälsningsarméns etiska vägledning och utbildning att sätta barnets bästa och dess rätt till trygghet främst.

I Trygga Händer handlar om att ge vuxna verktyg att lära sig identifiera, reagera och agera mot övergrepp.

De som genomgår en I Trygga Händer utbildning tränas i Barnkonventionens barnsyn och får riktlinjer och verktyg att tillgodse barn och ungas särskilda skyddsvärde. 

Se mer information och möjlighet att beställa utbildningen: www.fralsningsarmen.se/itryggahander