Aldrigturné sommaren 2017

Under en timmes seminarium/konstert vill vi väcka ett engagemang i både hjärta och hjärna.
Utifrån våra tre byggstenar; musik, kunskap och vidare fördjupning, vill vi ge verktyg till att 
vara en medveten och trygg vuxen förebild.

24 Juni   Kl.15.00    Gullbrannagården, Skeppet             Medverkande: Terese och Hanna

4 Juli      Kl.20.30    Almedalsveckan,  G som i Gud        Medverkande:  Terese, Madeleine och Nina

8 Juli      Kl.13.00    GF Festivalen, Brygganscenen         Medverkande: Terese, Madeleine och Nina

12 Aug. Kl.15.00      Frizon , Ladan                                      Medverkande: Terese och Hanna